Vecpiebalgas lepnums

Lasītāju gada balva – 2010

Jēkabpilī pie ,,darbaudzinātājas” Annas Skaidrītes Gailītes

Grāmatas ,,Lizete, dzejniekam lemtā” pirmizdevuma (LA) atklāšanas svētki Vecpiebalgā

Fragmentu lasījumi no romāna ,,Lizete, dzejniekam lemtā”