Grāmatas ,,Skolas Līze” atvēršanas svētki apgāda Zvaigzne ABC birojā Rīgā

,,Skolas Līzes” svētki Vecpiebalgā

Pumpura Edes likteņstāstu vijot – Lielvārdē

Tie, kuri vēlējās, sveica mani 60 gados ar fragmentu lasījumiem no ,,Skolas Līzes”