Tā tam bija jābūt! ,,Juris Neikens. Palieku tev uzticams.”