,,Doroteja. Izredzētā” visu maija mēnesi noturējusies grāmatu TOP-u augšgalā.