Romantiskajā Vecpiebalgas muižas sveču mājā 13. jūnijā, 11.jūlijā, 8.augustā, 12.septembrī un 10.oktobrī (pirmdienās) nemainīgi plkst.19.00 notiek pagātnes stāstu vakari, katru reizi aplūkojot citu tēmu, kas, protams, saistītas ar Piebalgu un tās ļaudīm. Bauda sirdij un dvēselei!