Mani draugi

kas caur rakstu darbiem iepazīti

ANITRA TOOMA

zaļā dzīvesveida popularizētāja

Vides žurnāliste, azartiska dabas fotogrāfe, temperamentīga dāma, liela rokdarbniece  un labs draugs. Allaž mācās un apgūst ko jaunu. Savas zināšanas netur kā sveci zem pūra, bet dāsni dalās ar interesentiem. Apdāvinājusi mani ar saviem adījumiem, nav skopa, bet prot ietaupīt. Katru koku viņa pazīst, katru taureni. Anitras mīlestība uz visu dzīvo ir apbrīnas vērta, tāpat kā aizraušanās ar vēsturi, pētot Rīgas parku un dārzu pagātni, veidojot audio gidus un vadot ekskursijas.

http://bezatkritumiem.lv/ciemos-pie-anitras-toomas/

https://neatkariga.nra.lv/intervijas/318463-anitra-tooma-par-zalu-politiku-zalu-domasanu-un-zalu-dzivosanu

JĀNIS LŪSĒNS

Par Jāni es uzrakstīju grāmatu. Viņu visi pazīst, tāpēc gari nerunāšu. Pateikšu vienīgi to, ka mēs abi esam liepājnieki. Un viņš ir jauks. Ja neticiet, klausieties Lūsēna mūziku!

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/monopols/janis-lusens-rakstit-notis-ar-roku-ir-daudz-personiskak-ta-ir-sa.a150123/

https://www.santa.lv/raksts/klubs/janis-lusens.-romantikis.-cinikis.-klusetajs.-27160/

BĀRBALA SIMSONE

Apgāda Zvaigzne ABC projektu vadītāja

Iedrošinoša. Uzmundrinoša. Savus autorus mīloša un atbalstoša. Skaista un stingra. Visi mani darbi ,,iet caur Bārbalu”. Kas par vārdu, vai ne? Bārbala. Nezinu, vai Latvijā vēl kādai laimējies pie tāda tikt. Bet viņai piestāv (ielieku sirsniņu).

ANITA MILLERE

grafoloģijas guru

Mēs iepazināmies… vairs īsti neatceros, kā, bet šī iepazīšanās noteikti bija saistīta ar darbu. Manējo un viņējo.

Rakstot par kādu, piemēram, romānu, vienmēr svarīgi zināt pēc iespējas vairāk. It īpaši gadījumos, ja persona dzīvojusi tik sen, ka liecību par viņu ir ļoti maz. Jā, varbūt ir portrets. Jā, saglabājušās dažas vēstules, kādas laikabiedru atmiņu druskas. Protams, atrodams arī oficiālais dzīves apraksts wikipēdijā. Bet kā lai saprot, ko šis cilvēks nesis savā dvēselē? Kāds bijis, ar ko slimojis, kā saticis ar tuvākajiem, kā juties, par ko pārdzīvojis?

Milzīgs bija mans pārsteigums, kad, satikusi Anitu, sapratu, cik daudz par cilvēku var pastāstīt viņa rokraksts. Katrs burtiņš runā skaidru valodu!

Lūk, piemērs – Jura Neikena rokraksts un Anitas ,,tulkojums”. Viens no mūsu pirmajiem kopdarbiem. Kad rokraksta paraugu nosūtīju, viņa nezināja, kura cilvēka rakstu zīmes analizē. Bet rezultāts bija tik pārliecinošs, ka turpmāk vienmēr meklēju Anitas palīdzību, kaut vai lai tikai pārliecinātos par savu domu pareizu ritējumu.

https://nra.lv/horoskopi/198469-astrologija-ko-par-cilveku-izstasta-vina-rokraksts.htm

https://jauns.lv/raksts/sievietem/408269-kas-apslepts-tava-rokraksta-grafologe-anita-millere-ja-prats-ir-parslogots-rokraksta-to-var-fikset

LINDA MŪRNIECE

kaimiņiene

Mūs saveda kopā… draugu mājiņa. Linda to iegādājās un kļuva par vecpiebaldzēnieti, un mēs sadraudzējāmies.

Tikpat strauja kā ienākšana Vecpiebalgā bija Lindas aizrautīgā iemīlēšanās šai vietā. Un vēlēšanās piedalīties it visā, kas pagastā aktuāls.

Darīt labu, interesēties, izrādīt sirsnību, teikt patiesību, dalīties ar prieku, just līdzi grūtākās situācijās, palīdzēt – tā es raksturotu Lindu. Par politiku mēs nerunājam. Par dārza darbiem, saviem bērniem un kopīgiem draugiem gan.

VIESTURS RUDZĪTIS

Domas var atšķirties, bet saskaņa paliek

Viesturs, sevišķi pēdējā laikā, no sabiedrības saņem gan uzslavas, gan nopēlumu. Man viņš ir un paliks sirdsgudrs cilvēks, apskaužami erudīts gan kā psihoterapeits, gan kā vēstures pētnieks, un jā – arī drosminieks, kurš nebaidās stūrēt pret straumi. Mīlošs ģimenes tēvs, kurš arvien bijis paraugs savām trim meitām, un tāds pats ir arī daudzajiem mazbērniem. Bišu mīlis, dzīves mīlis. Dakteris. Viesturs, kurš man ļoti palīdzēja izprast romānu ,,Skolas Līze” un ,,Ede, Pumpura sieva” varoņu personības, rosināja rakstīt patiesāk, labāk.

https://www.draugiem.lv/blogs/post/Viesturs-Rudzitis-Abpus-parejai_16869243

https://www.la.lv/vakarinas-ar-psihoterapeitu

VITA LĒNERTE

Māksliniece

Esmu laimīga, ka Vita ir manu darbu mākslinieciskā noformētāja. Ļoti smalka, iejūtīga, taktiska. Mūsu gaumes saskan, un kopdarbu rezultāti vienmēr iepriecina.

Vita Lēnerte 1991. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu un šajā pat gadā uzaicināta tajā strādāt. Pasniedz dobspieduma un augstspieduma tehnikas BA un MA programmās. 1992. gadā ieguvusi mākslas maģistra grādu. Savas profesionālās zināšanas un prasmes papildinājusi mākslas augstskolās Minhenē un Brēmenē (Vācijā), Ņujorkā un Sakramento (ASV). Savas mākslinieciski profesionālās pieredzes, pedagoģiskā darba pilnveidošanai un zinātniski pētnieciskajam darbam pasaules mākslas augstskolās konkursu rezultātā vairākkārtīgi saņemtas DAAD, Tempus, Rīgas Domes un Valsts Kultūrkapitāla fonda stipendijas un finansējumi. Kopš 1995. gada strādā grāmatu mākslā un dizainā. No 2008. gada māksliniece-datorgrafiķe izdevniecībā “Zvaigzne ABC”. V. Lēnertes grafikas darbu vadlīnija ir melnā un baltā simultānspēle, vijīgu līniju un piesātinātu faktūru laukumu saspēle, bet grāmatu mākslā dominē līdzsvarota struktūra un izsmalcināts dizains.
Ilze Stengrevica,
LZA sabiedrisko attiecību speciāliste

vitas noformējums

Vitas noformējums

LINDA TUNTE

Cilvēks ar plašu sirdi

“Redz, kā tas laiks skrien un kā tie bērni izaug!” gribas iesaukties, kad satieku Lindu. Viņas vecvecāki dzīvoja kaimiņmājā, un mazā Lindiņa reizēm pieskatīja manus bērnus. Pēc tam es biju viņas skolotāja Vecpiebalgas vidusskolā. Pēc tam…
Tagad Linda ir gudra žurnāliste, atsaucīga redaktore, PR speciāliste, nesen uzsākusi darbošanos jaunā biznesa jomā, kas saistīts ar mājas lapu veidošanu. Tieši viņa mani uzrunāja, ka esot laiks nomainīt veco lapu uz modernāku, un, pateicoties viņai un erudītajam palīgam Sandrim Skaidrajam, tā ir tapusi. Kā labdarība! Paldies, draugi!
Lindai raksturīga nesavtīga darbošanās sabiedrības labā. Viņa ir labdarības organizācijas “Vecpiebalgas rūķi” māmiņa un ideju ģenerators, Rūķu namiņa un grāmatu mājiņas ieceru izlolotāja un realizētāja. Vecpiebalgai paveicies, ka Linda, lai arī dzīvo Rīgā, ar sirdi un dvēseli ir viņējā.

Vecpiebalgas Rūķi

SOLVEIGA IKERTE

Rundāles pils labais gariņš

Solveiga dzīvo un strādā Bauskas pusē – Rundālē. Caur un cauri māksliniece – rokdarbniece, smalka mūzikas un literatūras pazinēja, pati glezno un labprāt fotografē. Rundāles Baltās mājas īpašniece, kura prot visu, kas viesu mājas saimniecei jāprot, un katram ciemiņam atrod īpašu pieeju. Šķiet, nemaldīšos, ja teikšu, ka Rundāles pils, no kuras Baltā māja ir dažu soļu attālumā, ir Solveigas lielākais iedvesmas avots.
Vienmēr saku, ka lielākā bagātība, ko esmu ieguvusi, klejojot pa Latviju savu romānu varoņu pēdu meklējumos, ir tie lieliskie cilvēki, ar kuriem izdevies iepazīties un bieži arī sadraudzēties.

ANDREJS LEGZDIŅŠ

Lizetes un Kārļa mazdēls

Divtūkstošo gadu sākumā, kad sāku realizēt ieceri uzrakstīt romānu par Kārļa Skalbes sievu Lizeti (,,Lizete, dzejniekam lemtā”), tikusi līdz ģimenes bēgļu gaitu aprakstam, pēkšņi sapratu, ka esmu nonākusi strupceļā. Skalbe neizturēja atrautību no dzimtenes un 1945. gada aprīlī devās mūžībā. Dzejnieka sieva nodzīvoja līdz 1972. gadam, bet materiālu par viņas dzīvi Zviedrijā nebija absolūti nekādu! Kā lai turpinu grāmatu?!
Kopā ar vecākiem uz Zviedriju emigrēja viņu meita Ilze, znots Roberts Legzdiņš un mazdēls Andrejs, tolaik mazs puika. Pirmos gadus svešumā vecāmāte ar mazdēlu dzīvoja vienā istabiņā, un abi palika emocionāli tuvi līdz pat Lizetes mūža beigām. Tā nu man atlika tikai iepazīties ar Andreju, kas ar Dievpalīgu ļoti veiksmīgi izdevās, un tagad varu būt lepna, ka manu (pat ļoti tuvu) draugu lokā ir arī Andrejs un Ligita Legzdiņi.
Andrejs ir unikāls cilvēks. Sirdī mākslinieks, dzīvē dizaina speciālists. Viņš rada unikālas lietas, spēlē saksofonu un brīnišķīgi gatavo ēst. Viņa raksturīgākās īpašības – optimisms un nerimstoša interese par visu jauno. Tādi cilvēki nenoveco! No tādiem jāmācās un jāmācās.

https://www.la.lv/uz-meza-budukarla-skalbes-mazdels-dizainers-andrejs-legzdins-par-dzivi-zviedrija-un-atgriesanos-latvija

https://www.la.lv/karla-skalbes-mazdels-andrejs-legzdins-atminas-par-vecotevu-latviju-un-dzivi-svesuma-zviedrija

andrejs un ligita

Andrejs un Ligita

VIJA KILBLOKA

Mana “priekšniece”

Ja nu ir kāds cilvēks, kurš ar savu uguntiņu spēj aizdedzināt citus, tad tā ir Vija! Apbrīnoju, cienu un pateicos par uzticēšanos.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Vija_Kilbloka

https://www.santa.lv/plus/raksts/ieva/_zvaigzne-abc_-vaditaja-vija-kilbloka-es-loti-labi-rakstu-sudzibas-ta-ka-visi-ir-memi-parsmejusies-48056/

https://www.literatura.lv/en/person/Vija-Kilbloka/873479

Vija Kilbloka

RŪTA KĀRKLIŅA

Kr.Barona muzeja sirds un dvēsele

Viņa mani pierunāja rakstīt romānu par Dārtiņu, un radās ,,Mazā klusā sirds”. Mēs abas kopā meklējām Baronu Dārtas pēdas Pēterburgā. Viņas mīlestība pret dainu tēva atstāto mantojumu ir apbrīnas vērta, tāpat kā entuziasms kopt Baronu dzimtas vēsturi un stāstīt par to interesentiem. Viss, kam pieskaras Rūtas siltais smaids, burtiski uzplaukst.

https://www.diena.lv/raksts/dzivesstils/seniorudiena/vienmer-ar-kadu-sapni-14060331

VILNIS SKUJA

Par zaļu pat vēl zaļāks!

It kā jau viņš nav piedalījies manas rakstniecības veicināšanā. It kā. Tomēr (pastarpināti) oi, oi, oi, kā ir! Izveda ekskursijā pa Moricsalu. Tik iejūtīgi nolasīja mana romāna ,,Piedod, Karolīne!” fragmentu, ka asara acī. Un uz jebkuru jautājumu, kas saistīts ar dabas norisēm, spēj atbildēt momentāni! Noņemu cepuri tādu profesionāļu – entuziastu priekšā.

https://www.diena.lv/raksts/sodien-laikraksta/vilnis-skuja-ka-dzivot-702575/comments
http://www.videsvestis.lv/sliteres-teriologs-vilnis-skuja/

GUNDEGA SĒJA

Daudzu manu darbu redaktorīte

Viņa nav stingra, bet ir iedvesmojoša. Neviena skarba asumiņa. Ieklausās, iedziļinās, atbalsta un uzmundrina. Kad kaut kas tomēr saiet greizi, uzņemas atbildību uz sevi, lai tikai pasargātu autoru. Man veicas ar jaukiem cilvēkiem! Piedevām Gundega arī pati raksta ļoti jaukas grāmatas.

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/82681-mana_un_tava_latvija.html
https://www.youtube.com/watch?v=UUa9G7R55cU

ELVITA RUKA ir kā īsts spridzeklis. Neatkarīga, enerģiska, dzīvespriecīga un gudra. Beigusi Latvijas Mākslas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, daudz ceļo un raksta gan žurnālu slejas, gan grāmatas, peldas cauru ziemu un pamazām atjauno unikālu māju Jaunpiebalgā, kas ar laiku kļūs par Latvijas rakstnieku mazo paradīzi. Prieks iepazīt tādus cilvēkus!