Izdevniecība Madris, 2023. No vācu valodas tulkojusi (lieliski!) Indra Čekstere.

Vācbaltiešu dzīve Latvijā ir neatņemama mūsu kultūrvēstures sastāvdaļa, par kuru mums, latviešiem, nojausma visai maza. Lasīju un domāju – tad redz, kā viņi to redzēja, darīja, piedzīvoja… Vienā epizodē vācu kungs zaķu medību laikā sastopas ar nepatīkamu tipu, kam kājās ,,tās pastalas”. Tas ir 1905. gada notikumu laiks, un tips tiešām nelabvēlīgi noskaņots, pie tam runā ,,savā latviešu valodā”.

Nu ja. Un tagad tai pašā latviešu valodā iztulkotas vācbaltiešu, Lēdurgas muižas īpašnieku Elzes un Rūdolfa fon Kampenhauzenu atmiņas, kas attēlo dzīvi Vidzemē no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 30. gadiem, kā arī vācbaltiešu izceļošanu un likteņus līdz 20. gs. 40. gadu beigām.

,,Grāmata ietver daudzu Vidzemes muižu un vietu aprakstus, dzīvi muižās un pilsētās, stāstījumus ne tikai par muižniekiem, bet arī par ārstiem, mācītājiem, muižu pārvaldniekiem, juristiem, zemniekiem, amatniekiem, Tērbatas Universitātes studentiem un viņu profesionālo darbību Vidzemē. Sīki raksturota saimniekošana lauku īpašumos, inteliģences darbība pilsētā, tēlota arī kultūras notikumu daudzveidība, teātri, koncerti, mūziķi. Šīs atmiņas ļauj iepazīt daudzas tālaika Vidzemes personības, tradīcijas, audzināšanu, izglītību, sadzīves normas, sadzīvi un jau zudušās vēstures un kultūras liecības.” Tā rakstīts izdevniecības sagatavotajā priekšvārdā. Un grāmatā patiešām viss uzskaitītais ir!

Varu tikai apbrīnot Elzes kundzes (Elizabetes) fon Kampenhauzenas (dz. baronese fon Klota-Heidenfelda, 1883–1966) perfekto atmiņu, kas ir patiešām apbrīnojama. Atmiņas sarakstītas 1947. gadā, tātad kundzei bija jau krietni pāri 60. Kā iespējams atminēties visus vārdus un uzvārdus, vietas un to izskatu, katru balli, visas kāzas un kristības, pat ēdienus, kas tajās likti galdā, un tā tālāk, un tā joprojām?! Man tas ir noslēpums. Apbrīnoju, tik tiešām apbrīnoju no visas sirds.

„Atmiņas no vecās Vidzemes. Elzes un Rūdolfa stāsts” ir Elzes ģimenei rakstītas atmiņas – atklāts, aizkustinošs un sāpīgs vēstījums par Vidzemes cilvēku likteņiem.  Grāmatā apkopoti daudzi interesanti fakti, kas nav atrodami nekur citur. Tie ņirb kā kaleidoskopā. Ir interesanti tā paceļot laikā, iesaku!