Pirmizdevums Zviedrijā 1980. gadā, atjaunotais izdevums Latvijā 2021. gadā ar Ģipkas draudzes priekšnieka Valda Randes gādību. Veltījums novadnieka – mācītāja H.M. Grīvāna 120 gadu jubilejai.

Atzīšos, ka izlasīju šo grāmatiņu savtīgas intereses pēc. Citādi droši vien tā paslīdētu garām neievērota, jo izdota tikai 500 eksemplāros, un līdz manam plauktam nenonāktu, ja speciāli nemeklētu. Kā nonāca – tas ir pastāstiņš no fantastikas lauka. Meklēju kā ar uguni, jau sazinājos ar kurzemniekiem, kas atsūtīja dažas pārfotografētas lapas, bet man vajadzēja visu! Kamēr prātoju, kā noorganizēt grāmatas iegādi, Dubultu rakstnieku namā kādudien iepazinos ar kolēģi no otrā stāva, kura, kā izrādījās, rakstīšot grāmatu par Ģipkas baznīcu, un viņai šī brošūrina ikurāt pašreiz stāvot uz galda…

Atmiņu stāsts uzrakstīts, mācītājam Grīvānam esot cienījamos gados, un var tikai apbrīnot viņa atmiņu, kas tik sīki un precīzi saglabājusi pagātnes notikumu atspulgus. Rakstības stils pārsteidzoši panaivs, bet, izlasot visu vēstījumu, absolūti atbilstošs konkrēti šī cilvēka garam. Noliecu galvu viņa priekšā. Atklāti un godīgi aprakstītais dzīves gājums nostiprināja pārliecību, ka esmu uz pareizā ceļa, pati rakstot romānu par padomju okupācijas upuri dzejnieci Ilzi Kalnāri, kuras dzīvi salauza tā pati vara, kas iznīcināja tik daudzu cerības un sapņus. Mūslaiku cilvēka prātam neaptverami, nežēlīgi, šausmīgi notikumi, kam izgāja cauri Grīvāna paaudze! Tai pat laikā karš notiek tepat kaimiņos, un tā draudi neatkāpjas… Dievs, sargi Latviju un dod spēku Ukrainai!!!