Kļūdas labojums

Grāmata ir konkursa „Zvaigznes grāmata 2007. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem” laureāte, izdota 2008. gadā.

Veco Kalniņu mājās negaidīts pārsteigums: ne saukta, ne gaidīta uz palikšanu ieradusies gadus desmit neredzētā, jau no atmiņas izdzēstā mazmeita. Zandai ir piecpadsmit, un viņas dzīve nekādā ziņā nav saucama par laimīgu. Pie tā savu tiesu vainas apzinās arī Kalniņi.

Kādu dienu Zanda, ilgodamās, kaut šis jaukais ģimeniskuma laiks nekad nebeigtos, uzdod vecmāmiņai dīvainu jautājumu: „Vai tu mani mīlētu arī tad, ja mēs nebūtu radinieces?”