,,Pie tevis eju...”

Aprakstu grāmata par Vecpiebalgas novada pieciem pagastiem. Vecpiebalgas novada dome, 2013.