Vecpiebalga. Ieraudzīt, iepazīt, izjust

Aprakstu grāmata. Vecpiebalgas pagasta padome, 2007.