Man mātestēvs pūrā dod veselu kalnu.
Kalnu
pie Vesetas ezera,
no kura var redzēt novadam pāri:
Elku,
Gaiziņu
un visu Vestienas āri…
Ilze Kalnāre, 1937